Fundusze Europejskie


WonderMiles realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich polegający na opracowaniu języka "Wonder Search" wraz z interpretatorem.


Celem projektu jest opracowanie semantyki i gramatyki języka „Wonder Search”, a także interpretera i konsoli, która będzie stanowiła część modułu Agent Desktop. Język „Wonder search” pozwoli użytkownikom (agentom podróży) na zaawansowane wyszukiwanie połączeń lotniczych i innych usług rezerwacyjnych wraz z ustalaniem parametrów tych usług.

Dofinansowanie projektu z UE: 800 000 zł
Wartość projektu B+R: 1 000 000 zł